Kullanım Şartları & Gizlilik Politikası

KULLANIM ŞARTLARI & GİZLİLİK POLİTİKASI

Geçerlilik tarihi: 1 Mayıs 2019

https://mastersclub.samet.com.tr internet adresi (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) üzerinden web sayfamıza erişen kullanıcıların, Site’yi  kullanmadan önce burada yazılı olan Kullanım Şartları & Gizlilik Politikası’nı (bundan sonra “Politika” olarak anılacaktır) dikkatli bir şekilde okuması ve bu Politika’da belirtilen şartların herhangi birinin uygun olmaması halinde Site’yi  kullanmaması gerekmektedir.

Site’nin sahibi olan Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan sonra “Samet”, “Şirketimiz” ya da “biz” olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Site’yi  ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz, değişebilecek kullanım ve gizlilik şartlarını görmeniz açısından önemlidir.

Bu Politika’da, üye olmaksızın Site’yi  kullananlar “Kullanıcı”, üyelik hesabını oluşturanlar ise “Üye” olarak anılmaktadır.

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

Tüm Kullanıcılar/Üyeler için verilen hizmetler, gelişmiş üyelik haricinde veya aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. 

Aşağıdaki yazılı durumlarda, Samet yönetimi Kullanıcı’nın/Üye’nin Site’yi kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda.

1.b. Site’de yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

1.c. Üye’ye verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai yükümlülük Üye’ye aittir.

1.d. Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda. 

1.e. Üyenin/Kullanıcının, Site’deki kampanyaların, Site’deki uygulanan satış sisteminin veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, Samet’e ve/veya Site’ye  zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi Site’deki kampanyaların, satış sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılmasının Samet tarafından tespit edilmesi durumunda,

Şirketimizin kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; Üye’nin üyeliğine son verme ve üyelik sözleşmesini iptal etme; kurulmuşsa mesafeli satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır. 

2. İçerik Kullanımı

2.a. Site’de sunulan görsel, yazılı içerik kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin, yazılım kodlarının her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya başka bir internet sitesinde yayınlamak veya Samet’in izni olmadan link vermek yasaktır.

2.b. Ayrıca Site’deki sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Şirketimize ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. 

2.c. Samet ve Site, her türlü geri bildirim ve eleştiriye açıktır. Site’ye iletilen tüm bu geri bildirimler Samet mülkiyetinde olup, pazarlama amacıyla anonimleştirilerek kullanılabilir.

3. Sorumluluklar

3.a. Site’yi ziyaret eden Kullanıcıların/Üyelerin bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar ve bu sayılanlarla sınırlı olmayan her türlü aktiviteyi) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile ve bu amaçlarla sınırlı kalmak üzere, reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarla paylaşılmaktadır. Amacımız, Site’nin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve gelişimini sağlamaktır.

3.b. Site üyesi, kayıt işlemleri tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu Politika’ya uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir.

3.c. Kullanıcı/Üye, Site ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve yasal düzenlemeler, Türk Borçlar Kanunu, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Samet ve Site hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya/Üye'ye aittir.

3.d. İşbu Politika’da belirtilen yükümlülüklere veya Site’de bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, Samet tarafından geçici veya sürekli olarak Kullanıcı’nın/Üye'nin Site’den yararlanması engellenebilir ve/veya Üye’nin üyeliği iptal edilebilir. 

3.e. Kullanıcı/Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin yahut kullanım haklarının sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü idari, hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.f. Site üzerinden yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Samet tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden Samet sorumlu tutulamaz. 

3.g. Kullanıcı/Üye, Site’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

3.h. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, Üye tarafından Site üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren Kullanıcı’nın Site’ye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu nedenle hiçbir tazminat yahut sair hak talebinde bulunamayacağını kabul eder. 

3.i. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Üye, kendisi veya Samet tarafından sonlandırılan üye hesabına ilişkin kayıtlardaki kişisel verilerinin silinmesini talep edebilir, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamındaki hak/larını kullanmak isteyebilir. Böyle bir durumda Samet ilgili talebi en geç 30 gün içinde cevaplandırır. Samet, talebi karşılamasının makul çaba içinde mümkün olmadığı veya ilgili kayıtları yasa gereği tutmasının zorunlu olduğu hallerde ise Üye’yi en kısa süre içinde gerekli açıklama ile birlikte bilgilendirecektir. Bunun dışında Samet, Üye’ye ait kayıtları silip silmemekte serbesttir, ancak hiçbir halde kayıtların içerdiği Üye’ye ve/veya Kullanıcı’ya ait kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. Maddesine aykırı bir şekilde işlemeyecek / işlemeye devam etmeyecektir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.j. Üyelerin/Kullacıların birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

3.k. Aynı zamanda Site’de ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Kullanıcı’ya/Üye’ye aittir.

3.l. Samet, işbu Politika, Kişisel Verileri Koruma mevzuatı çerçevesinde yayımlanmış olan politikalar ve diğer belgeler ("Kurumsal - Kişisel Verilerin Korunması") ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3.m. Site’nin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır. 

3.n. Üye ve Kullanıcılarımıza ait kişisel veri niteliğindeki bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensiplerimizi ve uygulamalarımızı öğrenmek için lütfen "Kurumsal - Kişisel Verilerin Korunması" sayfasını ziyaret ediniz.

4. Samet’in Hakları ve Yükümlülükleri

4.a. Samet, Kullanıcı’nın/Üye’nin Politika’ya konu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, Kullanıcı’nın/Üye’nin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgileri, "Kurumsal - Kişisel Verilerin Korunması" düzenlemelerinde ve aydınlatma bildiriminde yer alan hususlar haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın/Üye’nin Site’nin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, kullanıcı/üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Samet ilgili kullanıcı/üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.b. Samet taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Politika’da herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Site’nin  verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak durdurmak, içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Kullanıcı/Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Şirketimiz, yenilenmiş güncel Politika’yı yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Site’de yayınlayacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile bildirecektir. Yenilenmiş güncel Politika, yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Site’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Politika’ya bağlı olacaktır.

4.c. Üye, Site’ye üyelik kaydı esnasında ticari iletişim kurulmasına açıkça izin vermiş olması halinde kendisine Site tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Üye, verdiği bu izinleri her zaman “Hesabım” sayfasından geri çekme hakkına sahiptir.

5. Ödeme Güvenliği

Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (Örnek: kredi kart numarası) Samet tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler aracısız olarak anlaşmalı olduğumuz bankalara aktarılmaktadır. Bilgilerin aktarımı SSL-Tabanlı 256-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir.

6. Gizlilik Prensiplerimiz

İşbu Politika’nın “Gizlilik Prensiplerimiz” başlığı altında, Site’nin genel gizlilik prensipleri ve şartları yer almakta olup, kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde Samet tarafından benimsenmiş prensipler ve ilkeler, "Kurumsal - Kişisel Verilerin Korunması" linkinden erişebileceğiniz “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”nda detaylı olarak açıklanmıştır. Bu belgeleri de dikkatle okumanızı ve incelemenizi rica ederiz. Ayrıca, kişisel verilerin Site tarafından toplanacağı alanlarda, Kullanıcı’nın/Üye’nin kişisel verilerinin toplanmasına, işlenmesine, paylaşılmasına ilişkin Aydınlatma Bildirimi yer almakta; kendileri ile ticari iletişim kurulmasını isteyip istemediklerine, istiyorlarsa hangi iletişim kanalından ticari iletişim kurulmasını tercih ettiklerine dair açık iznin alınması için ilgili onay kutuları işaretleme suretiyle seçimlerine sunulmaktadır.

6.a. Genel Olarak

Site, SSL Güvenlik Sertifikası’na sahiptir.  

Site’nin gizlilik uygulamaları hakkındaki her türlü sorunuzu ve öğrenmek istediklerinizi işbu Politika’nın en altında yer alan iletişim kanallarından Şirketimize iletebilirsiniz.

6.b. Site’ye Üyelik

Site’yi üye olarak kullanabilmek için bir kullanıcı adı ve şifre oluşturarak kayıt formunu doldurmanız gerekmektedir. Kayıt sırasında iletişim bilgilerinizi (örneğin e-mail adresinizi) vermeniz gerekmektedir. Samet, bu bilgileri sitesinde ilgilendiğinizi belirttiğiniz hizmetler hakkında sizinle irtibata geçmek için kullanır. Ayrıca size sunulan onay kutusunu işaretlemeniz halinde, Samet’in sair ticari faaliyetleri, kampanyaları, hizmetleri hakkında sms ve/veya e-mailler almayı kabul etmiş olursunuz. Verdiğiniz bu izinleri her zaman “Hesabım” sayfasından geri çekme hakkına sahipsiniz.  

6.c. Site Tarafından Toplanabilecek Bilgiler

Samet, aşağıda belirtilen şekillerde ve Site’nin kullanımı esnasında elde edeceği sair bilgileri de toplayabilir:

 • Site içeriğinde Google Analytics’in “Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması” özellikleri kullanılmaktadır, bu doğrultuda anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılması söz konusu olabilecektir.
 • Site’nin sunucusu, internet protokolü (IP) adresiniz, tarayıcınızın türü ve dili, siteye giriş tarihi ve zamanı gibi sitedeki kullanıcı hareketlerinin tarafımızdan takip edilmesine ve eğilimlerin tespit edilmesine yardımcı olacak bilgileri otomatik olarak toplar.
 • Bilgisayarınıza veya diğer elektronik cihazlarınıza (telefon, tablet vb.), Site’ye erişiminizi kolaylaştırmak ve çevrimiçi deneyimlerinizi kişiselleştirmek için bir ya da daha fazla çerez (tanımlama bilgileri) atanabilir (gönderilebilir).
 • Samet veya onun reklam ortağı olan 3. kişiler, siteyi kullanımınızı izleyen, sunduğumuz hizmetleri ve yayınladığımız reklamları özelleştirme imkânı sağlayan bilgileri toplayan “web işaretleri” (web beacons) gibi standart internet araçları kullanabilir.

Çerezler, web beacons ve benzer teknolojiler ile Google Analytics uygulamalarımız hakkında daha detaylı bilgi almak ve bunları reddetmeniz halinde uygulama dışı bırakmak için Samet Çerez Politikası’nı okumanızı tavsiye ederiz.

Kullanıcıların/Üyelerin Site üyeliği, verdiği bilgilerin gizliliği, korunması ile ilgili işlemleri ve Site’den yapılacak kayıt ve satışlara ilişkin hususlarda aşağıdaki esaslar benimsenmiştir:

 1. Girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre banka bilgileri ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları’nca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı şifresi gibi bilgiler kimse tarafından görülmez ve kaydedilmez. Kredi kartı ile gerçekleştirilen işlemler, bilgilerinizi yalnızca bu işlem için kullanan endüstriyel standartlarda SSL (Secure Socket Layer) ve/veya 3DES gibi güçlü şifreleme özellikleri bulunan ödeme işlemcileri üzerinden yapılır. Samet, ödemeye yönelik mali bilgilerinizi hiçbir surette kaydetmez. Tüm bu mali bilgiler ödemeyi yapmanıza aracılık edecek ödeme işlemcisi tarafından toplanır, işlenir ve korunur. Samet tarafından kullanılan ödeme işlemcisi, güncel durumda, Pay U’dur (www.payu.com.tr).
 2. Kullancıların/Üyelerin Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
 3. Kullanıcılarımıza/Üyelerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir.
 4. Site’nin diğer internet-web sitelerine/uygulamalara bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere/uygulamalara ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Site’den reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, doğrudan ve dolaylı her türlü zarar ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir.
 5. Bu Politika’nın, Site’yle bağlantılı olarak sadece çevrimiçi bilgi toplama ve yayılması uygulamalarına geçerli olduğunu ve çevrimdışı gerçekleştirilen herhangi bir uygulamamız için geçerli olmadığını unutmayın.

6.d. Diğerlerinin Toplayabileceği Bilgiler

Samet, reklam ortağı olan 3. kişilere ya da reklam ağlarına web sitesi üzerinde reklam gösterme izni verebilir.

 • Bu şirketlere ya da ağlara Samet tarafından hiçbir kişisel bilgi aktarılmamaktadır.
 • Bu şirketler ya da ağlar, reklamları görmek ya da onlarla etkileşime geçmek için kullanılan bilgisayarlar hakkında bilgi toplamak amacıyla çerezler gibi takip araçları kullanabilirler.

Site üzerinde Samet’in ya da üçüncü şahıs reklamcıların reklamlarını yayınlamak için çeşitli reklam ajansları ya da diğer hizmet sağlayıcıları (örneğin; mal ve hizmet perakendecileri) ile çalışılabilir. Bu şirketler reklamların etkilerini ölçmek amacıyla çerezler ya da web işaretleri kullanabilmektedir. Çerezler ve web işaretleri aracılığıyla üçüncü şahısların topladığı tüm bu bilgiler isimsiz olarak saklanır.

6.e. Ticari İntikal

Samet’in olası birleşme, devralma ve/veya devralınması gibi malvarlığının devri ve/veya sahiplerinin değişmesi halinde, Site kullanıcılarına ait bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılabilecektir. Kişisel bilgilerinizin paylaşıldığı tüm üçüncü şahıslar, bağlı yan kuruluşlar, ortaklık şirketleri, sair tüzel kişiler ve ticari kuruluşlar, işbu Politika’nın hükümlerine riayet ederek ve bu tür bilgilerin gizliliğini koruyarak hareket etmeyi kabul ve taahhüt ederler.

6.f Güvenlik

Samet, kişisel bilgilerinizin kaybolmasına, tahrip olmasına ve/veya yetkisiz erişim, kötüye kullanma, değiştirilme ya da ifşa gibi kötü amaçlı kullanımlara karşı korunması konusunda fiziksel, elektronik ve sair güvenlik ölçütleri dâhilinde tüm gerekenler yerine getirecektir. Bu bağlamda "Kurumsal - Kişisel Verilerin Korunması" linkinden erişebileceğiniz “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”nda detaylı olarak açıklanan prensipleri, ilkeleri ve tedbirleri dikkatle okumanızı rica ederiz.

İstenmeyen ve/veya öngörülmeyen sebeplerden dolayı yahut Kullanıcı’nın/Üye’nin kendi kusuru/kastı ile meydana gelecek bilgi ifşaları nedeniyle doğacak hiçbir zarar Samet’in sorumluluğunda değildir.

7. Son Hükümler

7.a. Kullanıcı Site’yi kullandığı ilk anda, Üye ise işbu Politika’yı onaylayarak üyelik kaydını tamamladığı anda, Politika’da yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.b. Kullanıcı/Üye işbu Politika ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Samet’in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, Samet, Kullanıcı’nın/Üye'nin Politika’ya aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya/Üye'ye rücu etme hakkını haizdir.

7.c. Samet, işbu Politika’nın yorumundan ve uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlığın hallinde, anlaşmazlık ve/veya şikâyet konusu ile ilgilenmeye yetkili merciiler önüne gidileceğini kabul ve taahhüt eder. Tüm Samet personeli işbu Politika’yı bildiklerini ve buna uymak zorunda olduklarını kabul ve beyan ederler. Samet, Politika’nın ihlali hakkındaki her türlü şikâyeti değerlendireceğini ve bir ihlalin tespit edilmesi durumunda gerekli işlemleri başlatacağını kabul ve taahhüt eder.

7.d. Kullanıcı/Üye, işbu Politika’nın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz addedilmesi halinde, bahsi geçen hükümde yer alan düzenlemeye en uygun ve tarafların gerçek niyetine en yakın etkiyi yaratan yürürlükteki hükmün geçerli olacağını ve bu durumun işbu Politika kapsamındaki diğer hükümlerin yürürlüğünü ve etkisinin bertaraf etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir.

7.e. Politika, 01/05/2019 tarihinde Şirket https://mastersclub.samet.com.tr internet sitesinde  yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

7.f. Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politikada tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

7.g. Politika’nın güncel versiyonuna Şirket https://mastersclub.samet.com.tr internet sitesinden erişilebilir.
 

İşbu Politika hakkında soru sormak, şikâyette bulunmak veya sair her türlü sorununuzda lütfen aşağıda yer alan iletişim kanallarımızdan birini kullanarak bizimle iletişime geçiniz.

Saygılarımızla,

SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Mersis No : 0742003025700011

Adres : Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No: 8-13 34513 Esenyurt - İstanbul

Kep Adresi : sametkalip@hs01.kep.tr

Email : info@samet.com.tr

MENÜYÜ KAPAT
Yükleniyor..